Adatkezelési tájékoztató

A/AzDuciforradalom Zrt. (2330 Dunaharaszti, Andrássy Gyula utca 32. 3., adószám: 32047143-2-13, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-10-042376) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak/mobil alkalmazások adatkezelését szabályozza: https://duciforradalomsef.hu

Adatvédelmi szabályzatunkat letöltheti a következő letöltési helyen: ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT LETÖLTÉSE

Frissítve: Duciforradalom Zrt, 2022.01.06.